כתובת: רח' נחושתן 6, א.ת. צפוני אשקלון | טל: 08-6724212 | דוא"ל: urshilut@gmail.com 

© Copyright – דפוס אורמן

" />